Si.To.Ro. s.r.o. Stavebná spločnosť
O spoločnosti Čo ponúkame Referencie
Stavebná
spoločnosť
s veľký dôraz na kvalitu používaných
výrobkov a poskytovaných služieb
a zároveň šetrný prístup
k životnému prostrediu
a Vašej peňaženke. ...
Strojový park Stavebná činnosť výstavba Stavebná činnosť rekonštrukcie Subdodávky Stavebniny

Rekonštrukcie bytových domov

Aktuálne technické problémy bytových domov sú výsledkom zanedbanej alebo nedostatočnej údržby a zastarania stavebných materiálov. Nedostatočné tepelnoizolačné schopnosti, končiaca životnosť niektorých stavebných konštrukcií a technického zariadenia budov sú dôvodom na rekonštrukcie bytových domov.
Kvalitu panelových bytových domov ovplyvňujú hlavne detaily stavebných konštrukcií. Niektoré nedostatky ohrozujú bezpečnosť užívania, iné znižujú úžitkovú hodnotu, čím zvyšujú prevádzkové náklady.
Systémové poruchy, ku ktorým dochádza pri užívaní bytových domov majú pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby. Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. preto kladie veľký dôraz na rekonštrukcie bytových domov prostredníctvom využitia kvalitných moderných materiálov a technológií a správnych pracovných postupov.

Rekonštrukcie bytových domov odstraňujú dôsledky zanedbanej údržby a súčasne zlepšujú funkčné vlastnosti bytových domov. Rekonštrukcie bytových domov zabezpečujú obnovu a udržanie bezpečnosti, hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia. Zároveň sa zameriavajú na zlepšenie akustickej a tepelnej ochrany a zníženie energetickej náročnosti bytových domov. Rekonštrukcie bytových domov tak zvyšujú úžitkovú hodnotu bytových domov a znižujú prevádzkové náklady.

Rekonštrukcie bytových domov zahŕňajú nasledovné činnosti:

 1. Rekonštrukcia zahŕňajúca opravu fasády bytového domu
 2. Rekonštrukcia strechy bytového domu
 3. Rekonštrukcia zateplením obvodového plášťa so zateplením ostenia
 4. Zateplenie strešného plášťa bytového domu
 5. Rekonštrukcia balkónov, logií bytového domu
 6. Rekonštrukcia pozostávajúca z výmeny okien, dverí
 7. Realizácia nadstavby s výstavbou nových bytov
 8. Rekonštrukcia bytového domu výmenou resp., obnovou výťahov
 9. Rekonštrukcia vnútorných povrchov a podláh
 10. Výmena a obnova stavebných konštrukcií a technického zariadenia bytového domu z hľadiska požiarnej bezpečnosti
 11. Rekonštrukcia bytového domu prostredníctvom výmeny bytového jadra, vnútorných rozvodov plynu, studenej a teplej úžitkovej vody so zabezpečením merania spotreby
 12. Rekonštrukcia prostredníctvom výmeny vykurovacieho zariadenia so zabezpečením merania a regulácie
 13. Rekonštrukcia výmenou elektroinštalácií
Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. ponúka pre spoločenstvá vlastníkov bytov nasledovné služby týkajúce sa rekonštrukcie bytových domov:
 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • odborné poradenstvo pri spracovávaní projektovej dokumentácie
 • vypracovanie rozpočtu
Stránky www.sitoro.sk prevádzkuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.