Si.To.Ro. s.r.o. Stavebná spločnosť
O spoločnosti Čo ponúkame Referencie
Stavebná
spoločnosť
s veľký dôraz na kvalitu používaných
výrobkov a poskytovaných služieb
a zároveň šetrný prístup
k životnému prostrediu
a Vašej peňaženke. ...
Strojový park Stavebná činnosť výstavba Stavebná činnosť rekonštrukcie Subdodávky Stavebniny

Výstavba komunikácií a parkovísk

Výstavba komunikácií a parkovísk predstavuje jednu z stavebných činností Stavebnej spoločnosti Si.To.Ro.. Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. realizuje výstavbu komunikácií a parkovísk ako súčasť stavieb inžinierskych sietí i ako samostatné zákazky.

Výstavba komunikácií a parkovísk od stavebnej spoločnosti Si.To.Ro. zahŕňa nasledovné činnosti:

 • Búracie práce na komunikáciách
 • Výstavba mestských a obecných komunikácií, obslužných ciest
 • Výstavba komunikácií pre chodcov – výstavba chodníkov
 • Výstavba parkovísk
 • Pokládka betónových obrúb pri výstavbe komunikácií – cestné a parkové obrubníky, tunelové obrubníky
 • Pokládka betónových žľabov a prídlažby - slúžia na zachytávanie a odvádzanie povrchovej a dažďovej vody z komunikácií a okolitého terénu. Prídlažba sa používa pri výstavbe komunikácií ako pruh pozdĺž vozovky, ktorý opticky oddeľuje plochu vozovky od ostatných častí.
 • Spevňovanie svahov pri výstavbe komunikácií, spevnené trávnaté parkoviská, spevnenie prístupových ciest pre vozidlá k obytným budovám a iným objektom, vjazdy do garáží pre osobné vozidlá, regulácia malých vodných tokov.
 • Spevňovanie brehov vodných tokov, nádrží a jazier. Spevnené trávnaté parkoviská, spevňovanie svahov mostných objektov, spevnenie prístupových ciest pre vozidlá k obytným budovám a iným objektom, spevňovanie svahov pri budovaní komunikácií.
 • Výstavba, spevnenie a vystužovanie pojazdných a pochôdznych komunikácií, výstavba provizórnych vozoviek, výstavba parkovísk a odstavných plôch, príjazdov na staveniská, budovanie skladovacích spevnených plôch.
 • Finálna podoba výstavby komunikácie vrátane kanalizácie a verejného odpadu
 • Rekonštrukcia komunikácií.
 • Oprava komunikácií.
 • Oprava komunikácií po výstavbe kanalizácií, plynofikácie, telekomunikácií a vodovodov.
 • Výstavba chodníkov, parkovísk a plôch zo zámkovej dlažby.
Stránky www.sitoro.sk prevádzkuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.